آقا مهراد عزیز مامان و بابا

نه ماهگی مهراد عزیز

امروز مهراد کوچولوی ما نه ماهگی رو تموم کرد. حدودا یک هفته است که حرف میزنه، کلماتی که میگه بابا، ماما و دَدَ هست.  
22 تير 1397